İnsanın ve diğer canlıların en temel hakkı yaşamaktır. Özellikle insanlar için temel hak ve özgürlüklerin uygulanması öncelikle yaşam hakkına bağlıdır.

İnsan Hakları Beyannamesi’nin üçüncü maddesine göre, herkesin yaşam hakkı, yasanın koruması altındadır.

Bu, hükümet dâhil hiç kimsenin hayatınızı sonlandırmaya çalışamayacağı anlamına gelir. Bu aynı zamanda hükümetin, sizi korumak için yasalar yaparak ve bazı durumlarda hayatınız risk altındaysa sizi korumak için adımlar atarak uygun önlemleri alması gerektiği anlamına gelir.

Bu anlamda derneğimiz, yaşam hakkına bağlı olan temel hak ve özgürlüklerin uygulanmasında sivil toplumun da destekleyici ve bu hakları geliştirici projeler üreterek farkındalığı artırmada önemli bir rolü olduğunu hesaba katmaktadır.

Bir ülke vatandaşlarının haklarını (siyasal, yaşamsal, kültürel) evrensel insan haklarına atıfta bulunmadan kavramaya çalıştığımızda, o ülkenin hâlihazırdaki kısıtlılıklarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye, Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi’ne imza atmış bir ülke olarak zaten evrensel hakları da tanıdığını beyan etmiş durumdadır.

Biz de bir sivil toplum kuruluşu olarak evrensel insan haklarının tanıdığı bu alanı insanların (dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın) diğer canlılarla birlikte yaşamalarını kolaylaştırarak, yaşam kalitelerini arttırma motivasyonuyla, tüzüğümüzde bildirdiğimiz gibi, insan hakları, hayvan hakları, ekolojik yaşam, kent hakkı, çalışma yaşamı, eğitim ve sağlık hakkı çerçevesi dahilinde bir katkı sunmak için bu yola koyulduk.

Sibel DUMAN

Sibel ERDUMAN

1962 İstanbul doğumludur. Ortaokul ve liseyi Üsküdar’da okudu. Daha sonra İngiltere’de yaşamaya karar verdi ve Londra’da Film, Video ve Fotoğraf sanatı okudu. İngiltere’de bir süre fotoğrafçılık yaptı. O dönemde Asyalı kadınlarla “Medyada Kadın Temsili” konulu bir fotoğraf projesi gerçekleştirdi. 1994-1998 yılları arasında Londra’da tercüman olarak çalıştı. 2004 yılında Türkiye’ye döndü ve “ırkçılığa karşı dur de” platformunun kurucularından oldu. Ayrıca Galata Fotoğrafhanesi ve Başak Vakfı için sosyal projeler gerçekleştiren Sibel, halen sosyoloji ve felsefe konularında kitap çevirileri yapmaktır. Toplumsal olaylara karşı duyarlılığı onu hep bir aktivist olarak var olmaya zorlamıştır, bu varoluşu Yaşam Hakları Derneği’nde de devam edecektir.

Erdoğan ÇOLAK

Erdoğan ÇALAK

1953 İstanbul doğumludur. Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde, üniversite ve uzmanlık eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi'nde yapmıştır. Uzmanlık eğitimi sırasında ve sonrasında psikanaliz eğitimi almış ve kendisi de psikanalizden geçmiştir. uzmanlık eğitiminden sonra kendi muayenehanesinde çalışmaya başlamıştır. 35 yıldır psikiyatri ve psikoterapi pratiğinin içerisindedir. İnsan Nasıl İnsan Olur, Annenin ve Anneliğin Psikolojisi ve Küresel Sistemde İnsan Kalmak başlıklı üç kitabı vardır. iki kız babasıdır.

Seyfettin GÖRÜNMEK

Seyfettin GÖRÜNMEK

1980 Siirt Şirvan doğumlu olan Seyfettin, 2 yaşından beri İstanbul’da yaşıyor. Beylerbeyi Lise’sinden mezun olduktan sonra Uludağ Üniversitesi Süt Ürünleri ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerini okudu. Evli ve 3 çocuk babası olan Seyfettin, dekorasyon işleri yapmaktadır. Çalışkan, iyimser ve mücadeleci yapısıyla gerek sivil toplum, gerekse aktif politik hayatta her zaman elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışmıştır. Hak savunuculuğu alanında da katkı bulunmak istediği için dernek kurucu üyeleri arasında yer almıştır.

Ezgi DOĞAN

Ezgi Doğan

Istanbul dogumludur. Liseyi Istanbul’da okumustur. Universite ögrenimine Sakarya Universitesi Isletme bolumuyle baslamistir. Sonrasinda mesleki yonelimi değişmiş ve psikoloji eğitimi almaya Bilgi Üniversitesi’nde başlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi’nde klinik psikoloji üzerine yapmıştır. Aynı dönemde Bilgi Üniversitesi Dans Terapisi programını tamamlamıştır. Şu anda klinik psikoloji doktora eğitimine İstanbul Arel Üniversite’sinde devam etmektedir. Psikoterapist olarak İstanbul’da çalışmaktadır.

Özlem SEZER BAYRAM

Özlem SEZER BAYRAM

1965 yılında Ankara’da doğan Özlem, ortaokul ve liseyi İstanbul’da bitirdi. 1982 yılında başladığı İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü, hem çalışıp hem okuyarak ve birkaç yıl ara vererek 12 yılda bitirdi. Uzun yıllar bilişim sektöründe, yazılım ve donanım bakım onarım alanında çalıştı. Mesleğini sevse de her zaman sosyal ve politik konulara karşı daha fazla ilgi duydu ve emekli olduktan sonra aktif politika ve feminist mücadele içinde yer aldı. Yaptığı her işe kendini tamamen adayan Özlem, hep zor projelerin insanı olmuştur.

Rana BERK

Rana BERK

1964 İstanbul doğumludur. Ortaokul ve liseyi Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bitirdi. Daha sonra Marmara Üniversitesi’nde Gazetecilik okudu. Gazeteci olmayı çok istemesine rağmen kısa bir süre gazetecilik yapabildi. Daha sonra araştırmacı olmaya karar verdi, uzun yıllar bu sektörde çalıştı ve 2005 yılında HedefGrup Araştırma’nın kurucu ortağı oldu. Gazeteci olmak onun için bir anlamda mağdurun yanında olmak demekti, Rana gazeteci olarak gerçekleştiremediği bu ideali derneğimizde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Yücel KURŞUN

Yücel KURŞUN

1982 yılında İstanbul’da doğan Yücel, 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden mezun oldu. Uzunca bir süre harita proje sorumlusu olarak çalıştıktan sonra çok sevdiği fotoğrafçılığı meslek olarak seçti. 3 yıl İstanbul Fotoğraf Atölyesinde çalıştı. 2016 yılından bu yana serbest fotoğrafçı olarak çalışan Yücel şu sıralar Ayvalık’a taşınma telaşı içinde. Ayvalık’tan projelerimize destek olmaya devam edecek..

Anıl OLCAN

Anıl OLCAN

Anıl lisede fotoğrafla ilgilenmeye başladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli sergilere katıldı. 2017 yılında mevsimlik işçilik yaptığı dönemde çektiği fotoğraflardan oluşan Odalardan Dışarı isimli ilk kişisel sergisini açtı. Fotoğraf serileri çeşitli edebiyat dergilerinde yayınlandı. Toplumsal sorunlar ile ilgili uluslararası projelerin içinde yer aldı. Sivil toplum ve toplumsal hareketler ile ilgili belgesel ve videolar üretti. Fotoğraf üzerine yazdığı yazılar birçok dergide yayınlandı. Kişisel ve toplumsal içerikli fotoğraf serilerini üretmeye devam ediyor. Bir müzik grubu var. Yaşamaya devam ediyor.

ADRES

Aziz Mahmud Hüdai Mahallesi,
Kançal İş Merkezi NO:58/19
Üsküdar / İstanbul / Türkiye

TELEFON

+90 216 310 50 13

Dernek Başkanı

[email protected]

Sekreter

[email protected]